Posted on Hozzászólás most!

Anyáknapi nyerményjáték

Anyáknapi nyereményjáték 2021 április
 

Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat – Anyáknapi nyereményjáték 2021 április

1. A nyereményjáték szervezője
Anyáknapi nyereményjáték 2021 április (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője az Illanna aromaterápia oldal (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A nyeremény – A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között

A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy jogosult.

3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021.04.24. 00:00 órától 2021.04.27. 23.59 óráig tart.

4. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a nyereményjáték ideje alatt a játékot promótáló poszt alá (a továbbiakban: Pályázat) bekommentelik a posztban szereplő kérdésre a helyes megfejtés betüjelét:

Hűségprogramunkban hány pontot írunk jóvá, ha regisztrált felhasználóként vásárolsz?
 
 • A 100
 • B 150
 • C 50

A nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül kisorsolásra a nyeremény.

A sorsolás időpontja: 2021. 04. 28. 20:00 óra.


A nyertesek értesítése a sorsolást követő munkanapon belül megtörténik. A nyertesek nevét kiírjuk az oldalon új posztban és privát üzenetben is felvesszük velük a kapcsoaltot.
A nyeremények átadására a Nyereményjáték lezárultát követő 1 naptári napon belül kerül sor.
A nyeremény átadásának feltétele a nyertesnek a játék során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.

5. A részvétel és nyeremény átvétel feltételei:

 • Érvénytelennek minősül azon pályázat, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.
 • A játékban való részvétellel – a Pályázat kommentben való posztolásával – a Játékos hozzájárul, hogy a beküldött Pályázatot a Szervező a továbbiakban marketingcélokra felhasználja.
 • A játékban való részvétellel – a Pályázat kommentben való posztolásával – a Játékos elfogadja ezen játékszabályzatot.
 • Jelen játékszabályzat elfogadásával a jelentkező tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét betöltő, magyarországi lakcímmel rendelkező személy vehet részt.

6. Személyes adatok kezelése

 • Szervező kijelenti, hogy a nyereményjáték során a játékos által megadott adatokat és képeket kizárólag ő gyűjti és kezeli. A játékos által közölt személyes adatok kizárólag a jelen Nyereményjáték lebonyolításához kerülnek felhasználásra, melyhez a játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul. A Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultáig és a nyeremény átvételéig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adatfileokat haladéktalanul megsemmisíti.
 • A játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán Szervező hivatalos Facebook oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.
 • A játékos az adatkezelés időtartama alatt jogosult kérelmezni fényképeinek és adatainak törlését az info@illanna.hu e-mail címen.
 • Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak törlése esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.

7. Adatvédelem
A Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. A Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.
A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak: info@illanna.hu.

8. Egyéb rendelkezések

A Facebook/Instagram a játék szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt.

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

Vélemény, hozzászólás?